info@mostrademuntanya.cat
Tel. 666 79 30 47

Cancel·lada la 24a edició de
La Mostra.
Fins l'any vinent 2022presentacio
organitzadors/collaboradors
bases
inscripcio
programa
edicions anterios
BASES DEL CONCURS D'AUDIOVISUALS, 23a. EDICIÓ:

 La Mostra es durà a terme entre els dies 4 i 19 de setembre de 2020 al Centre Cultural La Farinera del Clot, Gran via de les Corts Catalanes, 837 – 08018 Barcelona. 

La projecció de les obres de concurs es farà els dies 16, 17 18 i 19 de setembre.

Segons les mesures sanitàries decretades arrel de la COVID-19, la present edició es veurà modificada en diversos aspectes:

 -       El lliurament s’haurà de fer mitjançant correu a un apartat de correus indicat més endavant, o bé per e-mail (Wetransfer, Vimeo, Dropbox o similar).

-       Al recinte de La Farinera l’aforament estarà restringit i es guardaran totes les mesures sanitàries decretades vigents en cada moment.

 CATEGORIES: 

-       Professionals

-       Amateurs

PROFESSIONALS:

S’admet un màxim de dos audiovisuals per autor/a amb una durada màxima de 30 minuts. En cas que hi hagi una participació molt nombrosa, els autors/es han d’escollir un sol audiovisual per participar.

·         Els audiovisuals que sobrepassin els 30 minuts seran desqualificats.

AMATEURS:

S’admet un màxim de dos audiovisuals per autor/a amb una durada màxima de 30 minuts. En cas que hi hagi una participació molt nombrosa, els autors/es hauran d’escollir un sol audiovisual per participar-hi.

·         Els audiovisuals que sobrepassin els 30 minuts seran desqualificats.

SUPORT:

Per tal de seleccionar les obres, cal que els participants les facin arribar a l’Organització de la Mostra en DVD o per e-mail (We transfer, Vimeo, Dropbox o similar), tant en la categoria professional com en l’amateur. 

De preferència el programa emprat haurà de ser VLC Media Player en alta resolució.

TEMA:

La muntanya i el seu entorn (alpinisme, excursionisme, escalada, esquí, barranquisme espeleologia, esports extrems, BTT, etc.)

DRETS D’INSCRIPCIÓ:

La inscripció és gratuïta i limitada, de forma que serà necessari respectar l’ordre de recepció.

Caldrà enviar les inscripcions abans del 30 de juliol de 2020 omplint tots els apartats del formulari que trobareu en l'apartat inscripcions del web www.mostrademuntanya.cat i després l'haureu d'enviar a mostrademuntanya@gmail.com

ADMISSIÓ D’AUDIOVISUALS O D’OBRES:

·           El jurat haurà de disposar de l’audiovisual abans de la projecció per tal de visualitzar-lo i s’haurà de lliurar a l’organització com a màxim el dia 20 d’agost de 2020.

·           Les mateixes obres només podran presentar-se un cop a la Mostra.

·           La Mostra està oberta a persones físiques i/o productores de qualsevol país.

·           Tots els audiovisuals que es presentin en llengua diferent al català o castellà caldrà que portin subtítols.

·           L’autor/a certifica que té el copyright i tots els drets de propietat intel·lectual i que té la potestat per tal de distribuir, exhibir i promocionar la pel·lícula en tots els formats fins ara coneguts, fins i tot els referents a Internet universalment. D’igual manera, certifica que respondrà en el cas de qualsevol reclamació en matèria de drets d ‘autor com a únic responsable.

·           L’autor/a igualment certifica que té els drets/permisos necessaris sobre la música que serà presentada en públic.

·           El/la participant assegura que cap dels continguts de l’audiovisual que aporta a la Mostra vulnera cap dret de privacitat o publicitat d’una altra persona; i que l’ús total dels drets d’aquest audiovisual no vulnera cap dret o copyright de cap persona, o corporació.

·           La Mostra convida a tots els guanyadors i guanyadores i els i les productores a utilitzar el logotip de la Mostra en els crèdits de les obres i els premis rebuts. El logotip estarà disponible al web oficial de la Mostra per a tal efecte.

·           Els audiovisuals guanyadors passaran a formar part de la videoteca de la Mostra. Aquests es faran servir exclusivament per a consultes internes i per a propòsits culturals de difusió de la Mostra sense ànim de lucre.

·           El guanyador o guanyadora autoritza a la Mostra a l’ús GRATUÏT de la seva imatge i a la difusió del seu nom i cognoms en qualsevol activitat de difusió promocional relacionada amb la Mostra.

·           Cada participant accepta, segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, que les seves dades personals siguin tractades i recollides en un fitxer de la Mostra. Aquestes dades seran usades només per a finalitats referents a promoció de la Mostra.

·           Cada participant podrà demanar la rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit que podrà dirigir a la Mostra.

·           La notificació a les guanyadores i/o guanyadors tindrà lloc el mes de setembre, en el acte de cloenda i els resultats es publicaran al nostre web.

ENVIAMENT DE LES OBRES:

Caldrà fer arribar a l’organització un original de l'audiovisual amb una còpia del formulari d'inscripció abans del dia 20 d’agost de 2020. Aquest enviament es podrà fer:

·         A l’apartat postal núm. 21052 a nom d’Agrupació Excursionista Icària-Mostra d’Audiovisuals i Fotografia de Muntanya – 08080 Barcelona.

·         O per e-mail (Wetransfer, Vimeo, Dropbox o similar). En la inscripció caldrà informar que s'utilitzarà aquesta via.

Tot el material s’enviarà amb ports pagats a càrrec del participant.

L’organització podrà realitzar un tràiler dels treballs presentats, si així ho considera necessari, per tal de fer promoció i publicitat de la Mostra.

PROJECCIÓ:

L’Organització es posarà en contacte amb l’autor/a per tal de comunicar-li el dia i l’hora en que haurà de presentar-se per projectar el seu audiovisual

PREMIS:

L’Organització de la Mostra es reserva el dret de canviar els premis per un de valor igual o superior a l’indicat per categoria.

PROFESSIONALS

·         1r premi: 600 euros i trofeu

·         2n premi:100 euros i trofeu

AMATEURS

·         1r premi: 400 euros i trofeu

·         2n premi:100 euros i trofeu

No es concedirà més d’un premi per autor/a

El veredicte es farà públic durant la cloenda i repartiment de premis el dia 19 de setembre de 2020.

MATERIALS

La sala disposarà d’un reproductor de DVD, una pantalla i un equip de so. Si fos necessari per a la projecció un altre tipus de material, caldrà que el propi autor/a el porti.

OBRES PREMIADES

La Comissió organitzadora es reserva el dret de publicar les obres i audiovisuals premiats amb l’objectiu de promocionar la Mostra, per part de qualsevol entitat organitzadora.

JURAT

Cada modalitat comptarà amb dos jurats:

·         Un jurat d’admissió d’obres, el qual verificarà que les obres tinguin el format, les mides, la presentació i la representativitat establerts.

·         Un segon jurat, format per membres destacats en l’àmbit fotogràfic i audiovisual.

Qualsevol modalitat podrà declarar-se deserta.

Les decisions del jurat seran inapel·lables.

Els premis que tenen dotació econòmica estan subjectes a la retenció que marca la Llei.