info@mostrademuntanya.cat
Tel. 666 79 30 47

Cancel·lada la 24a edició de
La Mostra.
Fins l'any vinent 2022presentacio
organitzadors/collaboradors
bases
inscripcio
programa
edicions anterios
BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA, 23a EDICIÓ

 La Mostra es durà a terme entre els dies 4 i 19 de setembre de 2020 al Centre Cultural La Farinera del Clot, Gran Via de les Corts Catalanes, 837 – 08018 Barcelona.

Segons les mesures sanitàries decretades arrel de la COVID-19, la present edició es veurà modificada en diversos aspectes:

-       El lliurament de les fotografies s’haurà de fer mitjançant correu a un apartat de correus indicat més endavant.

-       Al recinte de La Farinera l’aforament estarà restringit i es guardaran totes les mesures sanitàries decretades vigents en cada moment.

 

CATEGORIES:

§       Activitats a la muntanya

§       Paisatge

§       Flora i fauna

OBRES:

S’admeten fins a tres obres per autor/a i categoria. S’ha d’especificar a quina categoria pertany i quina és l’orientació de la foto per poder-la penjar correctament.

TEMA:

Únic de muntanya per a les tres categories.

PRESENTACIÓ:

Les obres han de tenir una mida de 20 x 30 cm. com a màxim. No s’admetran fotografies amb marc imprès o qualsevol tipus de retoc digital.

A excepció de les panoràmiques 36 cm d’ample màxim

Les fotografies han d’anar obligatòriament muntades sobre cartolina llisa de 30 x 40 cm de color blanc o negre, sense cap tipus de manipulació, no s’admeten les fotografies muntades amb paspartú. Aquestes mides s’han de respectar rigorosament ja que, durant l’exposició, les fotografies aniran col·locades dins d’un marc; les que no acompleixin aquests requisits seran desqualificades.

Al darrere de cada obra cal fer constar el pseudònim de l’autor/a i el lema o títol de la fotografia, i la categoria.

Les fotografies hauran de presentar-se en un sobre tancat, a l’interior del qual hi haurà un full amb el pseudònim, nom, cognoms, correu electrònic, adreça i telèfon de l’autor/a. A més, dins del sobre caldrà posar una còpia de mida normal (10 x 15 cm) de cada obra. Si és possible, agrairem que s’incloguin les dades tècniques de les fotografies (càmera, pel·lícula, obertura, etc.)

DRETS D’INSCRIPCIÓ:

La inscripció és gratuïta.

ADMISSIÓ D’OBRES:

El termini d’admissió de les fotografies es tancarà el dia 20 d’agost de 2020.

Les obres s’hauran de lliurar mitjançant correu normal o certificat a la següent adreça:

Agrupació Excursionista Icària – Mostra d’Audiovisuals i Fotografia de Muntanya

Apartat Postal núm. 21052

08080 Barcelona

PREMIS:

General:

      1r premi: 350 euros i trofeu.

      2n premi: 200 euros i trofeu.

      3r premi: 100 euros i trofeu.

Categories:

 

      FLORA i FAUNA

      ACTIVITATS A LA MUNTANYA

      PAISATGE

·         Hi haurà un 1r i 2n premi per a cadascuna de les tres categories consistents en un trofeu.

Popular:

      Trofeu "in memoriam" TONI MORENO y GONZALEZ - membre fundador i primer president de la UESMAP (Granada 09/03/61 - Pic d'Alba 19/07/96).

      Trofeu "in memoriam" JOAN RAMON BUIL i MANZANARES - monitor de la secció infantil de la UESMAP (Barcelona 18/07/72 - Pica d'Estats 05/10/96).

      Trofeu "in memoriam" JORDI HERNÁNDEZ i BALLESTER – membre fundador i President de la Secció Excursionista del Foment Martinenc (Barcelona 01/10/65 – Les Masies de Voltregà 27/02/11).

Trofeu Denúncia Medi ambient:

Es concedirà també el TROFEU MOSTRA- 2020  a la millor fotografia-denúncia al medi ambient en muntanya.

·         No es concedirà més d’un premi per autor en cada categoria

·         Exceptuant els populars que són independents ja que són escollits pel públic.

·         El veredicte es farà públic durant la cloenda i repartiment de premis el 19 de Setembre  de 2020.

EXPOSICIÓ:

L’organització muntarà l’exposició amb les millors fotografies presentades i romandrà oberta al públic del 4 al 23 de setembre de 2020 al Centre Cultural La Farinera del Clot.

RECOLLIDA D’OBRES:

A partir del 29 d’octubre fins al 27 de novembre del 2020  al local de l’A. E. Icària del C/. Llull, 184, baixos, 08005 - Barcelona, de 19.30 a 21.30 h, els dimarts i dijous. Totes les obres no recollides dins el termini establert passaran a ser propietat de l’organització de la Mostra.

Només es retornaran per correu postal les obres si han estat trameses acompanyades d’un sobre preparat amb l’adreça de l’autor/a i els segells corresponents.

JURATS:

Cada modalitat comptarà amb dos jurats:

      Un jurat d'admissió d'obres, el qual verificarà que les obres tinguin el format, les mides, la presentació i la representativitat establerts.

      Un segon jurat, format per membres destacats en l’àmbit fotogràfic.

 

      La fotografia comptarà amb un tercer jurat format pels visitants de la mostra. (Votació popular)

·         Qualsevol modalitat podrà declarar-se deserta.

·         Les decisions dels Jurats seran inapel·lables.

Els premis que tenen dotació econòmica estan subjectes a la retenció que marca la Llei.